Massage Therapists

Aor

Aor

Chana

Chana

Chaweewan

Chaweewan

Geena

Geena

Ging

Ging

Jintana

Jintana

Jit

Jit

Kanok

Kanok

Karn

Karn

Khem

Khem

Korn

Korn

Luk

Luk

Ma

Ma

May

May

Meena

Meena

Nuchy

Nuchy

Ratjanee

Ratjanee

Saranya

Saranya

Sinee

Sinee

Taew

Taew

Tanid

Tanid

Tanna

Tanna

Tik

Tik

Wanna

Wanna

Yupa

Yupa

Yupin

Yupin

Reception

Ko

Ko

Nat

Nat

 Housekeeping

Da

Da

Fang

Fang

Ing

Ing

Nang

Nang

Tia

Tia

Owners

Orasa and Nigel

Orasa and Nigel